”Framgångsrikt föreningsarbete måste bygga på stor delaktighet och vara både intressant och roligt”

447
Hans–Erik ”Hacke” Näslund. Foto: Olof Wigren.
Annons

Hans–Erik ”Hacke” Näslund i Kramfors har under årtionden jobbat för att hjälpa små orter och bygder i Västernorrland att utvecklas.

Berätta lite om din egen bakgrund från föreningslivet.

– Jag var initiativtagare till att bilda Docksta Bordtennisklubb tillsammans med några kompisar vid 15 års ålder. Satt sedan som ordförande i föreningen under mer än 40 år och är fortfarande engagerad i föreningen. Sedan några år tillbaka är jag även ordförande i Vibyggerå Byalag, Docksta BTK AB, Hela Sverige ska leva Västernorrland, Östbyborna och föreningen Högakustenleden samt ledamot i Norrlandsförbundet. Jag brinner för att hitta lösningar och möjligheter för att landsbygden ska utvecklas.

Hur viktigt är det att samarbete och samverka för att nå utveckling?

– Många har pratat om vikten av samarbeta under många år men få har verkligen gjort det. För att lyckas i framtiden tror jag att samverkan och samarbete är en förutsättning för att kunna behålla service och andra funktioner ute på landsbygden. Engagerade föreningar kan göra skillnad när samhället står inför förändringar. Offentlig, privat och ideell sektor i samarbete kan lösa morgondagens utmaningar på landsbygden.

På vilka sätt är en lokal utvecklingsplan en bra arbetsmodell?

– En lokal utvecklingsplan innebär att hela bygden är delaktig och att planen är förankrad hos föreningar och företag. Den är då ett viktigt verktyg i dialogen med kommunen och andra myndigheter. Planen ska ha både kortsiktiga och långsiktiga mål och för att hållas aktuell ska den revideras varje år.

Hur kan man stimulera människor till att vilja jobba i föreningar och vara delaktig i den egna ortens eller bygdens framtid?

Annons

– Det måste vara intressant och trevligt samt att man känner att arbetet leder till att man når ett resultat. Föreningens syfte och vision är viktigt samt att den uppgift föreningen vill ha hjälp med är tydlig. Visa uppskattning för det arbete som görs och att ha kul tillsammans får inte glömmas bort.