Första tidningen från Wigren & Wikman: 24 sidor om Norabygden.

123
Torbjörn Norell (t v) och Lennart Ramström i Noramacken ek för. Foto: Olof Wigren.
Annons
Varsågod, 24 sidor om utveckling, engagemang, föreningsliv, inflyttning, historia, besöksnäring, kultur och kuriosa i Norabygden, Höga Kusten.
Läs den genom att klicka på länken nedan.
Tidningen – som också tryckts i 3 000 exemplar, tabloidformat – är producerad av Wigren & Wikman på uppdrag av Noramacken Ek för. Den finns på bl a ICA Torrom och Hotell Höga Kusten.
 
Vill din ort, by, bygd eller förening också ha en egen tidning?
Maila olof@mmow.se.
Annons