Bygderådet i Örnsköldsvik verkar för en levande landsbygd

622
Agnetha Alenius Madsen. Foto: Olof Wigren.
Annons

Örnsköldsvik är Ångermanlands största (till ytan) och mest folkrika kommun, med ett rikt föreningsliv. Många av de lokala föreningarna är medlemmar i Bygderådet Örnsköldsvik.

– Tillsammans verkar vi för en levande landsbygd, säger styrelsemedlemmen Agnetha Alenius Madsen.

Bygderådet Örnsköldsvik, som bildades för åtta år sedan, har byggt upp ett stort nätverk. I det ingår inte bara de föreningar som är medlemmar.

– Vår ambition från start har varit att bidra till större inflytande i landsbygdsfrågor, ökat engagemang och att driva på ärenden som vi gemensamt tycker är viktiga. Och vi har varit ganska framgångsrika, säger Agnetha.

Numera är Bygderådet en viktig referens och ett bollplank för kommunen. Det har stått bakom en lång rad skrivelser i olika ärenden och aktivt påverkat till positiva beslut.

– Allt sker ideellt och vi har god uppslutning från kommunens alla hörn. Vi är även representerade i exempelvis Länsbygderådet Västernorrland, Landsbygdsgruppen i Örnsköldsviks kommun, samarbetar med alla fyra Bygdsam–grupper i kommunen och Leader Höga Kusten.

– Därigenom för vi inblick i det som sker inom olika områden och kan föra fram våra åsikter på ett direkt sätt, säger Agnetha.

Den lokala förankringen är A och O.

Annons

Likaså den tyngd som uppstår när flera föreningar samverkar.

– Vi blir en samlad röst som i förlängningen göra skillnad.

– Bygderådet är också mån om att det ska finnas förståelse mellan beslutsfattare och dem som besluten omfattas av, att vi kan ha konstruktiva diskussioner och se på varandras situationer med respekt, säger Agnetha Alenius Madsen.

Bygderådet Örnsköldsvik startades på initiativ av Yvonne Häggström i Husum.

Agnetha Alenius Madsen var dess tredje ordförande, innan hon ersattes av Sören Sjöbergh på det senaste årsmötet.

– Förhoppningsvis kan vi åstadkomma ännu mer de kommande åren och få ännu fler medlemmar, säger Agnetha.