Brynge kraftverk från 1924 är en historisk pärla i Nätradalen

1552
Annons

Nätra fjällskog och dalgång är ett vackert område.

Både vintertid som sommartid.

En av pärlorna är Brynge kraftverk.

1924 byggdes Brynge första kraftverk i tegel.

När det togs i bruk skedde det under stor uppståndelse.

Faktum är att gamla Forss bruk i Köpmanholmen blev landets första helt eldrivna exportsågverk, när el från vattenkraft i Brynge ersatte kraften från de gamla ångpannorna. På den tiden ansågs det smått sensationellt.

När Brynge kraftverk började användas hade det en effekt av 2 500 kilowatt.

Ända fram till 1993 användes det.

Då uppfördes ett nytt, modernare kraftverk strax nedanför det gamla.

Annons

Det gamla kraftverket är dock välbevarat och har bland annat använts som konstgalleri.

Några hundra meter ovanför kraftverken finns en annan sevärdhet, nämligen lärftmangeln från 1700-talets mitt som är en rest ifrån en tid då linnetillverkningen i Nätra var både omfattande och mycket väl ansedd.

Under både 1700- och 1800-talen var linnet som tillverkades i Nätra socken i absolut världsklass, både sett till styrka och kvalitet.

Många av de spinnerskor som sysselsattes i produktionen fick utmärkelser, bland annat fick ett antal en kunglig guldmedalj 1751.

Allra högst rankad var bondhustrun Catharina Andersson från Östersel som fick medaljen Illis Quorum av 8:e storleken, för sina linnevävnader av högsta klass.

1827 lär det ha sålts 170 000 alnar linneväv till ett värde av på den tiden imponerande 100 000 riksdaler.

Bland en hel del annat värt att se i Brynge, kan även nämnas den mycket välbevarade, finbladiga vattensågen vid Nätraån som byggdes av Erik Bergvik 1764 och som är landets äldsta.

Sågen lade grunden till det som skulle bli Forss AB.

Som kulturområde betraktat är Brynge en av landskapets allra förnämsta.

Utan tvivel.