Boteå – en stor bygd i Sollefteå kommun med stort engagemang

343
Karin Sellgren (t v) och Ulrika Bergman i Boteå utvecklingsgrupp. Foto: Olof Wigren.
Annons

Från Para ner till Solum och från andra sidan Ångermanälven till cirka två mil inåt landet, en bit ovanför Folkets hus i Björksjön. Boteå är en stor bygd, ganska glest befolkad men med engagerade människor och många duktiga föreningar.

– Vi i Boteå utvecklingsgrupp har tagit fram en utvecklingsplan, samordnar önskemålen och försöker skapa förutsättningar för att förverkliga målen, säger Karin Sellgren.

Jag träffar Karin och Ulrika Bergman i Fik i butik.

Den mysigt inredda samlingslokalen i Björkåbruk var tidigare ett garage, innan Ulrika och hennes man gjorde om det till vad den är idag.

– Senast på Halloween var vi 17 barn och 19 vuxna här och förra året hade vi fiket öppet sommartid. I somras hanns det inte med, säger Ulrika som förutom att driva företag är politiskt engagerad för Västrainitiativet.

– Partiet har i mångt och mycket samma visioner och målbilder som för oss i Boteå. Landsbygden ska leva och utvecklas och servicen till medborgarna ska behållas. Punkt.

Oavsett om det handlar om skolor, äldreboenden eller andra samhällsfunktioner.

– Och vi har ju insett att en förening med bra uppslutning av invånarna är en stark påverkanskraft och även kan få igenom saker via eget arbete och argumentation, säger Karin Sellgren.

Annons

Utvecklingsgruppen består förutom Karin och Ulrika av Joel Ölund och Anna Törner. Karin är den som är duktigast på att hitta vägar för att finansiera projekt, men får stor hjälp av Anna med att söka bidrag och fylla i bidragsansökningar.

– Eftersom utvecklingsgruppen har en övergripande roll ligger det i första hand på oss att undersöka vilka möjligheter som finns, säger Karin.

I den framtagna utvecklingsplanen för Boteå är det fyra punkter som utkristalliserats som de viktigaste: bevarandet av Kalknässkolan med förskola och affären i Undrom, inflyttning och åtgärder för besöksnäringen.

– När det handlar om inflyttning har vi tagit inspiration av hur de jobbat och jobbar i både Edsele och Resele och har även en dialog med gruppen bakom Sollefteå ödehus, säger Ulrika Bergman.

Karin Sellgren förklarar att det är många som ställer upp när det krävs praktiska insatser. Som att röja och göra fint på badplatserna inför sommaren.

– Jag upplever det som att det är lätt att få folk att delta när det behövs.

Hon och Ulrika är också överens om att föreningsarbete blir som mest framgångsrikt och effektivt om det upplevs som roligt.

– Det försöker vi se till i alla lägen. Uppmuntra, stimulera, motivera. Och vi se att det ger resultat, säger Karin.

Till våren finns det förhoppningar om att uppföra en lekplats i Björkåbruk. Man söker också medel till turistprojekt vid gravkullarna i Björkå från Björkå AB Fornminnesfond.

– Det finns intressanta idéer för det, säger Ulrika.

– Boteå är en spännande bygd som kan bli ännu mer levande och attraktiv genom samarbete och målmedvetet arbete.

 

Snabbfrågor till Karin och Ulrika:

Vad är det bästa med Boteå?

– Att det är nära till allt. Skola, affär på byn, nära till städer, nära till tåg och flyg. Vi har en och en halv timmes restid till Arlanda. Och så har vi den underbara naturen alldeles inpå knuten.

Hur skulle föreningarna kunna bli ännu bättre på att samarbeta?

– Genom att samarrangera aktiviteter och händelser med varandra.

Nämn tre ord som kännetecknar bygden.

– Livskvalitet, natur och gemenskap.

Hur ser föreningslivet ut i bygden om fem år?

– Förhoppningsvis finns det lite färre småföreningar och de som finns kvar är större men med mer muskler att fortsätta utvecklas.