Bonde söker frys – ökad satsning på ekologiskt och lokalproducerat kött

835
Bertil Lundgren. Foto: Olof Wigren.
Annons

Bertil Lundgren i Nässom, Bjärtrå, startade Bondens Frys för några år sedan. Ett koncept där lokalproducerat kött säljs i egna frysar i lokala butiker.

Idag finns Bonden Frys på åtta olika butiker i Ångermanland. Nu söker Bertil samarbetspartners utanför landskapets gränser.

Att en köttbonde säljer direkt till konsument har blivit allt vanligare. Ofta handlar det om lådor bestående av styckat kött.

– Så gör vi också men med Bondens Frys når vi en bredare målgrupp och kunderna kan köpa mindre åt gången, säger Bertil.

Hans gård levererar idag till butiker i alla ångermanländska kommuner utom Härnösand och har dessutom ett avtal med Kåréns ekologiska lantbruk i Resele, som levererar till Handlar´n på orten.

– Vi har eget styckeri här i Nässom och det har utvecklats så v’l att vi numera styckar kött till bönder från hela Västernorrland, säger Bertil och fortsätter:

– Köttet till Bondens Frys paketeras, fryses ned och levereras till butikerna. Försäljningen ligger på en stabil nivå och fördelarna med fryst kött jämfört med färskt kött är bland annat att det inte går ut så fort på datumet. Fryst kan också möras längre innan det hamnar i butiken och på så sätt ge jämnare kvalitet.

Bondens Frys i butik. Foto: Olof Wigren.

I somras startade Lundgrens lantbruk egen gårdsbutik i samma lokaler där Kustens Gårdsbryggeri finns, där det tillverkas öl.

Annons

– Till sommaren ska vi marknadsföra gårdsbutiken mer.

En annan målsättning för 2019 är att ta Bondens Frys vidare till andra landskap.

– Det vore kul med en större geografisk spridning och vi har några intressenter som vi för samtal med.

– Vi har drivit det här i flera år och byggt upp både kunskap och kompetens. Vi kan som sagt även hjälpa till med styckningen av köttet, säger Bertil Lundgren.

FOTNOT: Detta reportage har även varit publicerat i tidningen NORDSVERIGE.