Birsta City – 14 år av konstant expansion

1351
IKEA i Birsta, långt innan handelsområdet etablerades. Foto: IKEA.
Annons

Ett av Sveriges populäraste köpcentrum med drygt fyra miljoner besökare om året.

Ja, Birsta City i det expansiva handelsområdet norr om Sundsvall är en shoppingmagnet i Mellannorrland. Och allt startade för över 50 år sedan.

1966 valde IKEA att bygga sitt tredje varuhus i Sverige i Sundsvall. Men det skulle dröja ytterligare 39 år innan handelsområdet började ta form.

– IKEA behövde större lokaler och 2005 påbörjades ombyggnationen av området med ett nytt IKEA–varuhus, Coop Stormarknad och totalförnyelsen av dåvarande IKANO-Huset med 35 butiker. Det blev startskottet för Birstas stora expandering eftersom det skapade ett stort intresse från andra intressenter att etablera sig i området, säger Anna–Lena Wessén, centrumchef på Ingka Centers som äger Birsta City.

Anna–Lena Wessén, centrumchef för Birsta City som ägs av Ingka Centres. Foto: Pressbild.

Vad anser du är Birsta Citys största konkurrensfördelar?

– Enligt kundundersökningen som branschtidningen Market gör, är Birstas största styrkor – enligt kunderna – det breda utbudet, tillgängligheten och parkeringsmöjligheterna. Birsta City får även höga betyg när det gäller god service.

Människors köpbeteenden förändras över tid. Hur påverkar det er?

– De senaste åren har internethandeln procentuellt ökat väldigt mycket, men den fysiska handeln är fortfarande den klart största. Både internethandeln och den fysiska handeln brottas dock med olika problem som påverkar lönsamheten. Miljö och hållbarhet väger allt tyngre i kundens val av köp och hur köp ska gå till. Internethandelns alla transporter av varor och returer diskuteras redan mer och mer utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi vet inte idag hur det kommer påverka framtidens handel.

Annons

– Jag tror under alla omständigheter att vi människor har ett behov av att träffas och mötas i olika sammanhang och idag är ofta köpcentrumen en arena för det. Där ser vi absolut en stor utvecklingspotential.

Hur ser du på att konkurrensen inom handelsområdet ökar? T ex satsningen som görs på östra Birsta och hur den slår mot den på den västra sidan.

– Den är superbra! Genom fler etableringar stärks Birsta som handelsområde ytterligare och Birsta behåller sin position som en av Sveriges största handelsplatser. Det gynnar Birsta City och det gynnar hela Sundsvall.

Jag vet att ditt ansvar är Birsta City, men kan du ändå säga något till dem som oroas av att konkurrensen från Birsta gör att handeln i stadskärnan tappar mark?

– De lokaler i city som handeln lämnat har bytt skepnad till att bli restauranger istället. Så Sundsvall har nu även ett fantastiskt restaurangutbud. Denna utveckling ser man inte bara i Sundsvall utan i de flesta städer i Sverige.

Vilka är era kort- och långsiktiga visioner för Birsta City?

– Vi arbetar hela tiden med att utveckla Birsta Citys innehåll. Allt från utbudet till ökad service och upplevelser. Inom kort lanserar vi möjligheten att ha dagkonferenser i Birsta City. Där vi ser att vår tillgänglighet med placering vid E4:an och E14, samt gott om gratis parkeringsplatser, gör det till en enkel och praktisk plats att stråla samman för möten. Efter årsskiftet öppnar även ett nytt fräscht café i två våningar i tidigare Bukettens ”växthus”.

Har ni märkt några effekter av etableringen av IKEA och Avion i Umeå? Har den till exempel påverkat strömmen av besökare från Örnsköldsvik till Birsta?

– Betydligt mindre än vad vi trodde. Året Avion öppnade tappade vi sju procent av besökarna men sedan dess har vi sakta börjat öka besöksantalet ingen. Gällande Örnsköldsvik var det nog helt klart ”nyhetens behag” och IKEA och Avion i Umeå blev Örnsköldsviksbornas destination. Men Birsta erbjuder så mycket mer handel på ett och samma handelsområde, vilket är Birstas stora styrka. Numera ser vi att besökarna från Ö–vik har börjat öka igen, säger Anna–Lena Wessén.

 

Fakta om Birsta City

Ett av Norrlands största köpcentrum i ett av Sveriges hetaste handelsområden. Mer än 90 butiker samsas längs breda gångstråk på två plan. 40 000 kvadratmeter shopping fördelat på världskända kedjor, lokalt nischade favoriter, restauranger och caféer och med IKEA som närmaste granne. 2 500 fria parkeringsplatser i anslutning till köpcentrumet.

Birsta City har cirka 4 miljoner besökare per år och har både 2010, 2011 och 2016 blivit utnämnd till Sveriges populäraste köpcentrum. 2012, 2013, 2014, 2015 och 2018 har man behållit topplaceringen med att komma på andra och tredje plats.

Fakta: Ingka Centres