Bengt Westin släpper bok om Ådalens sjöfart under 1900-talet

431
Författaren Bengt Westin, Bollstabruk.
Annons

Den har sammanlagt tagit ett par år att göra och det fanns viss osäkerhet kring om den någonsin skulle ges ut.

Men nu är den klar. Bengt Westins bok Ådalens sjöfart – några händelser under åren 1900-2000.

En historisk dokumentation av båtar och händelser på Ångermanälven under den tid då sågverken och industrierna var många och båttrafiken tät.

Bengt skriver i förordet:

”Från mitten av 1800-talet till år 2000 har bortåt 50 sågverk och massafabriker producerat miljontals kubikmeter sågat virke och lika mycket pappersmassa och andra produkter.”

Andra intressanta fakta: På 1940-talet lastade cirka 1 200 fartyg per år längs älven. Numera handlar det om cirka 70. Fler än 50 lastfartyg med hemort Ådalen har genom åren trafikerat världshaven, fler än 200 bogserbåtar har släpat timmer, cirka 50 sandskutor har fraktat bland annat sand, grus och tegel till industribyggen, drygt 100 passagerarfartyg har fraktat folk mellan Härnösand och Sollefteå men också till Sundsvall, Stockholm och finska Vasa. Och på tolv ställen har Ångermanälven korsats av färjeleder.

Annons

Med andra ord, det finns mycket intressant att berätta om Ådalens sjöfart och Bengt Westin gör det initierat och kryddat med rikligt med fakta. Ett resultat av stor nyfikenhet, ett helt livs fascination av båtar och Ådalens industrier – och enastående tålmodighet.

Boken är dessutom gediget illustrerad av fotografier, somliga över 100 år och ett flertal tagna av Bengt Westins samarbetspartner Jan Häggström.

Ådalens sjöfart – några händelser under åren 1900-2000 är formgiven och tryckt av Ågrenshuset i Bjästa och kommer att börja säljas efter 1 maj.

All behållning av boken går till underhåll av Dynäs II och beställning av den kan göras hos Åke Öberg på 070-357 18 12, säger Bengt Westin.

En man som kan vara stolt över det han åstadkommit.

Och ur ett historiskt perspektiv är detta en bok av stort värde för Ådalen, både nu och i framtiden.

FOTNOT: Detta är en intervju som jag gjorde med Bengt Westin för några år sedan: https://www.olofwigren.se/bengt-westin-i-bollstabruk-alskar-bocker-batar-bjartra-och-trav/